Xổ Số Đà Nẵng Ngày 23 Tháng 3 Năm 2022

Năm 1954, nhà nước phát hành "thông báo về hoạt động thể dục Lao động và các môn thể thao khác trong cơ quan chính phủ".